Mann i mørk dressjakke og lys skjorte.
Gunnar Bakke i BKLF ber bedriftene i bransjen om å oppfordre sine ansatte til å gjennomføre det nye studiet «Spesialisering i baker- og konditorfaget».

– Ansatte bør oppfordres til å ta det nye studiet

– Kunnskapsrike medarbeidere er et konkurransefortrinn. Derfor bør bedriftsledere og bedriftseiere oppfordre sine ansatte til å gjennomføre det nye studiet «Spesialisering i baker- og konditorfaget», sier Gunnar Bakke i BKLF.

Slik er det nye studiet

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er inndelt i 3 emner. Studiet organiseres som et nettbasert studium med fysiske samlinger på Sørumsand videregående skole, som gjennomføres på deltid på 2 semester, over 1 skoleår. Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være omtrent 750 timer. 

Utdanningen ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjons-rammeverk. Utdanningen inneholder ikke praksis.

Studiet består av tre emner. Hvert emne gir 10. studiepoeng.

Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen (10.stp.)

Produksjons- og bedriftsledelse (10.stp.)

Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier (10.stp.)

Her kan du lese mer og søke

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har over lang tid arbeidet for at det skal være mulig å ta høyere utdanning etter svennebrevet.

– Mesterbrev er veldig bra, men det er også behov for fordyping innen råvareforståelse og kjemi. BKLF bidro derfor til utarbeidelse av et forprosjekt når diplombakerkurset startet opp for over 10 år siden. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med NMBU og Nofima for gjennomføring av disse kursene. Disse kursene har vært finansiert ved at studentene har betalt studiene selv. Likevel er det rundt 60 personer i bransjen som har gjennomført diplombakerkursene på Nofima, sier BKLF-direktør Gunnar Bakke og fortsetter:

Kunnskap og kompetanse

– Da myndighetene for noen år siden stilte midler til rådighet for etterutdanning gjennom ulike bransjeprogram, søkte BKLF om en fagskolestudie for baker- og konditorsvenner. BKLF har vært opptatt av å jobbe med kunnskap og kompetanse som gir utslag på utdanningen til svennene slik at det gir ekstra studiepoeng på CV-en, og ikke bare et enkelt kurs. Da søknaden fra BKLF ble innvilget, tok vi kontakt med Fagskolen Viken og spurte om de kunne søke om å få gjennomført pilotprosjektet. Det fikk de, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med dem i hele prosessen, sier Bakke.

Nå gleder han seg stort over at det nye utdanningstilbudet «Spesialisering baker- og konditorfaget» nå ser dagens lys som landets første høyere yrkesfaglig utdanning for baker- og konditorer.

Ansatte bør oppfordres til å gjennomføre

– Hvorfor bør bakere/konditorer ta denne utdannelsen?

– Det tidligere diplombakerkurset ga fem studiepoeng. Det nye studiet gir 30 studiepoeng, og kan kalles et fagskolestudie. For første gang får man mulighet for å kalle seg diplomkonditor. Tittelen diplombaker blir med videre, men nå med høyere krav. I tillegg dekker studiet teorikunnskapene for å søke mestertittel i ettertid, sier Bakke som har et klart budskap til bedriftsledere og bedriftseiere:

– Kunnskapsrike medarbeidere er et konkurransefortrinn. Derfor bør bedriftsledere og bedriftseiere oppfordre sine ansatte til å gjennomføre dette studiet. Hele studiet er basert på nettstudier med noen fellessamlinger. Så dette er beregnet for at man skal kunne gjennomføre det ved siden av jobben, sier Bakke.

Stas å være tidlig ute

– Hva betyr det for bransjen at denne utdannelsen nå er på plass?

– Å kunne tilby en studie som går inn under høyere utdanning som en fagskolestudie gjør, kan være veldig viktig for rekruttering og videre karriere for dyktige fagfolk. I utlandet finnes det slike muligheter innen våre fag, men det har manglet i Norge. Det har vært svært lite tilbud om høyere utdannelse i alle yrkesfagene i restaurant og matfag. Derfor er det ekstra stas å være tidlig ute med dette, sier Bakke.

Bakke forventer at det blir god søkning til det nye studiet slik at bransjen får et varig offentlig tilbud i fortsettelsen. Han oppfordrer alle svenner som ønsker å utvikle sin faglige kunnskap til å søke - svenner som vil oppgradere og oppdatere seg, enten som fagperson eller som mellomleder.

Vil utvikle bransjen positivt

BKLF-direktøren er sikker på at det nye studiet vil være med på å påvirke bransjen positivt i fremtiden.

– Jeg tror at vår bransje, i likhet med andre bransjer, er en kompetansebransje. Spørsmålet er hvem som skal sitte på kunnskapen og kompetansen. Baker- og konditorsvenner må øke sin basiskompetanse for å følge med på utviklingen og ta del i videreutviklingen fremfor å overlate dette til andre. Kunnskapsrike svenner med større kunnskap om råvarer og kjemi, vil utfordre leverandørene på en faglig positiv måte som gjør at faget og bransjen utvikles.

– Jeg ser at bransjen har utviklet seg faglig positivt siden det første diplomstudiet startet for over 10 år siden. Med ny tilbudsstruktur, der videregående vg2 Baker og konditor er tilbake i yrkesfagutdanningen, nye læreplaner med høyere krav til utdanningen, nye flotte og gjennomarbeidede lærebøker laget av dyktige fagfolk, strengere krav til beståtte svenneprøver og sist, men ikke minst, starten på en fagskoleutdanning. Dette vil utelukkende utvikle bransjen positivt, sier Gunnar Bakke.

Her kan du lese mer og søke

Powered by Labrador CMS