Mann med blå skjorte.
Lars Lindland er ansatt som faglærer ved det nye fagskoletilbudet «spesialisering i baker- og konditorfaget.

Skreddersydd for bakere og konditorer!

Dette er landets første høyere yrkesfaglig utdanning for baker- og konditorer! Spesialisering baker- og konditorfaget er utviklet av bransjen selv, og er et skreddersydd fagskolestudie for deg som er baker- eller konditorsvenn. Les mer om studiet!

Slik er det nye studiet

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er inndelt i 3 emner. Studiet organiseres som et nettbasert studium med fysiske samlinger på Sørumsand videregående skole, som gjennomføres på deltid på 2 semester, over 1 skoleår. Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være omtrent 750 timer.

Utdanningen ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Utdanningen inneholder ikke praksis.

Studiet består av tre emner der hvert emne gir 10. studiepoeng:

  • Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen (10.stp.)
  • Produksjons- og bedriftsledelse (10.stp.)
  • Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier (10.stp.)

Her kan du lese mer og søke

Et fagskoletilbud åpner opp for nye muligheter. Kanskje har du en drøm om å starte for deg selv en dag, jobbe innenfor en annen del av bransjen, starte i en ny rolle, kanskje som leder eller fokusere på å utvikle og spesialisere deg som fagperson i jobben du har i dag? Uansett hva grunnen din er, vil dette studiet gi deg nye muligheter i arbeidslivet.

Med dette studiet får du mulighet til å bygge på din kompetanse og spesialisere deg innenfor temaer innen råvarer i produksjonsprosesser, ledelse, kvalitetsprosesser, bærekraft, ernæring, i tillegg til flere fordypningstemaer. Ved å ta dette studiet bidrar du til å møte fremtidens kompetansebehov. Studiet kan kombineres med både jobb, fritid og familieliv. Bli med på reisen for å bidra til et spennende kompetanseløft av bransjen!

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er relevant fag- eller svennebrev. Søkere som ikke fyller dette kravet og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Oppstart på studiet er høsten 2024.

Nettutdanninger med fysiske samlinger

Utdanningene legger opp til ulike planer for fysiske samlinger. Eksempelvis gjennomføres to eller tre fysiske samlinger på campus per semester, totalt fire eller seks per studieår. Samlingene kan ha inntil fem dagers varighet. Mellom de fysiske samlingene gjennomføres nettmøter etter fastsatte timeplaner. I tillegg lages det digitalt, fleksibelt læringsmateriell til studentene, eksempelvis undervisningsvideoer og quizer. 

På de fysiske samlingene ved campus vil studentene få undervisning, veiledning og oppgaveløsning der både laboratorier, undervisningsrom og ekskursjoner benyttes. Prosjekt- og gruppearbeid legges også ofte til samlingene.

Arbeidsformer

Arbeidsformene som benyttes i studiet er relevante og hensiktsmessige for å nå målene for fagskoleutdanning. Det innebærer at studentene ved siden av faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal i tillegg utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.

– Benytt muligheten!

Lars Lindland er faglæreren som skal sørge for at bakere og konditorer skal videreutdanne seg på det nye fagskoletilbudet «spesialisering i baker- og konditorfaget».

Han kommer med en klar oppfordring til bransjen:

– Ikke vær redd for å søke! Det kan jo i seg selv virke litt skremmende om det er lenge siden du var på skolebenken. Har du svennebrev som baker eller konditor, så er du kvalifisert. Man kan også søke seg inn basert på realkompetanse. Et fagskolestudium er krevende, men ikke mer krevende enn at det går fint om du er motivert.

– For de som vil søke, er et godt tips å ha en dialog i bedriften i forkant. Utdanningen har flere fysiske samlinger og det er lurt å klarlegge dette slik at bedriften kan tilrettelegge for at du kan delta. Fra arbeidsgiver er det også fint om bruk av den nye kompetansen er tema. Jeg håper denne diskusjonen kommer opp i bedriftene i hele landet og at den nye fagutdanningen blir tema både i medarbeidersamtaler og kompetanseutviklingsplaner i årene fremover.

– Jeg håper bransjen benytter denne spennende muligheten for viktig kompetansepåfyll, sier Lindland.

Studieplanen

Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen (link). Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no.

Det er fra 1. februar åpnet gjennom Samordna opptak. Fristen for å søke er 15. april.

Les mer om studiet og søk

 

Powered by Labrador CMS